Adroddiadau Blynyddol Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

I weld adroddiad cliciwch ar y flwyddyn gyfatebol ar y llithrydd uchod.

Nodwch os gwelwch yn dda bod yr adroddiadau dilynol mewn ffornat  Adobe Portable Document  Format (PDF). Beth bynnag fo’r ddyfais a ddefnyddiwch i edrych arnynt, gwnewch yn siŵr bod gennych raglen i ddarllen PDF ar y ddyfais fel bod y ffeil yn agor yn awtomatig. Mae rhaglen Adobe Reader, os nad yw wedi ei gosod yn barod, ar gael ar gyfer y mwyafrif o ddyfeisiau / systemau gweithredu yn cynnwys Mac, Windows, IOS ac Android.