Click4Assistance UK Live Chat Software

Beth yw Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint?

Mae Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint yn elusen leol sy’n rhoi cyngor a chymorth i bobl ledled Sir y Fflint a thu hwnt. Rydym yn aelod o’r mudiad Cyngor ar Bopeth cenedlaethol ac rydym wedi bodoli yn Sir y Fflint ers mwy na 50 o flynyddoedd.

Rydym yn annibynnol, yn gyfrinachol, yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim. Gallwch gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw broblem bron iawn ac os nad ydym yn gwybod yr ateb byddwn yn ceisio canfod rhywun allai ddweud wrthym! Ymysg ein prif feysydd cynghori mae Budd-daliadau, Dyledion, Cyflogaeth, y Defnyddiwr, Tai, Gwahaniaethu a Pherthnasoedd.

Gwirfoddolwyr sy’n darparu ein gwasanaeth yn bennaf, ynghyd â rhai aelodau o staff ar gyflog, sy’n gallu rhoi gwybodaeth i chi i’ch helpu i ddatrys eich problem, eich helpu i lenwi ffurflenni, a‘ch helpu i herio pethau sy’n mynd o chwith.

  • Cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim
  • Elusen leol y gallwch ymddiried ynddi
  • Gwirfoddolwyr a staff ymroddedig

Siarter Gwybodaeth

Cysylltu

 Rwy'n cytuno i'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth gofnodi a defnyddio fy ngwybodaeth bersonol amdanaf i helpu gyda fy ymholiad.

 Rwy'n cytuno i'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth rannu fy ngwybodaeth bersonol gyda darparwyr cyngor a chyllidwyr eraill ar gyfer apwyntiadau ac atgyfeiriadau effeithlon i'm helpu gyda'm problemau.

Eich Manylion

Enw:

Eich Cyfeiriad:

Cod Post:

Rhif Ffôn:

Cyfeiriad Ebost:

Dyddiad Geni:

Dull dewisedig o gysylltu:

Mae angen eich caniatâd penodol arnoch i ddefnyddio rhywfaint o wybodaeth, gan gynnwys eich ethnigrwydd, crefydd, cyflyrau iechyd, cyfeiriadedd rhywiol ac aelodaeth undeb llafur. Os ydych yn cytuno, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon, a elwir yn ddata categori arbennig i roi cyngor i chi, i gasglu data i wella ein gwasanaeth a chefnogi ein hymchwil mewn ffordd na ellir ei hadnabod. Byddwn yn sicrhau bod eich holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel yn ein system rheoli achosion ddiogel.

I Bwrpasau Monitro

Anabledd:

Sut allwn ni eich helpu?