Beth yw Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint?

Mae Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint yn elusen leol sy’n rhoi cyngor a chymorth i bobl ledled Sir y Fflint a thu hwnt. Rydym yn aelod o’r mudiad Cyngor ar Bopeth cenedlaethol ac rydym wedi bodoli yn Sir y Fflint ers mwy na 50 o flynyddoedd.

Rydym yn annibynnol, yn gyfrinachol, yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim. Gallwch gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw broblem bron iawn ac os nad ydym yn gwybod yr ateb byddwn yn ceisio canfod rhywun allai ddweud wrthym! Ymysg ein prif feysydd cynghori mae Budd-daliadau, Dyledion, Cyflogaeth, y Defnyddiwr, Tai, Gwahaniaethu a Pherthnasoedd.

Gwirfoddolwyr sy’n darparu ein gwasanaeth yn bennaf, ynghyd â rhai aelodau o staff ar gyflog, sy’n gallu rhoi gwybodaeth i chi i’ch helpu i ddatrys eich problem, eich helpu i lenwi ffurflenni, a‘ch helpu i herio pethau sy’n mynd o chwith.

  • Cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim
  • Elusen leol y gallwch ymddiried ynddi
  • Gwirfoddolwyr a staff ymroddedig

Siarter Gwybodaeth

Cysylltu

Eich Manylion

Enw:

Eich Cyfeiriad:

Cod Post:

Rhif Ffôn:

Cyfeiriad Ebost:

Dyddiad Geni:

Dull dewisedig o gysylltu:

I Bwrpasau Monitro

Gwreiddiau Ethnig:

Anabledd:

Sut allwn ni eich helpu?