Cyfeiriad Post:

Citizens Advice Flintshire,
Terrig House,
Chester Street,
Mold,
Flintshire,
CH7 1EG

Amseroedd Agor

Ffôn gweinyddu: 01352 706840

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth
Mae amddiffyn data a chyfrinachedd yn fater a gymerwn yn ddifrifol iawn. Byddwn yn storio eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth i unrhyw un arall heb eich caniatâd drwy lenwi’r ffurflen ‘Cael cymorth ar yr ebost’ rydych yn rhoi eich caniatâd i ni storio gwybodaeth amdanoch o dan Deddf Amddifyn Data 1998.

Your Details

Name:

Address:

Postcode:

Telephone:

Email Address:

Date of Birth:

Preferred method of contact:

 Sign up to receive our email updates

For Monitoring Purposes

Ethnicity:

Disability:

How can we help you?