Gall problemau godi yn hollol annisgwyl. Gallent ddigwydd i unrhyw un. Gallent effeithio ar eich teulu, eich gwaith neu eich iechyd. Dyna pam ein bod yn rhoi cyngor rhad ac am ddim sy’n newid bywydau i’r bobl hynny sydd mewn angen.

neu rhowch rodd rheolaidd.. Hoffwn roi Hoffwn roi   £ bob