Y Llinell Gynghori

 

Gallwch gael gwybodaeth a chymorth dros y ffôn drwy ffonio’r Llinell Gynghori, ein gwasanaeth ffôn cenedlaethol i Gymru gyfan. Gall yr Aseswyr ddarparu gwybodaeth i’ch helpu gyda’ch ymholiad a threfnu i gysylltu â chi’n uniongyrchol os oes angen.

Ffoniwch ni nawr ar

03444 77 20 20

Dylai defnyddwyr Text Relay alw: 03444 111 445

Mae’r galwadau i’r gwasanaeth yma’n costio’r un faint â galw rhifau 01 a 02. Byddent wedi eu cynnwys yn rhan o gyfyngiadau ffôn symudol neu becyn galw llinell dir. Byddwch yn gorfod talu am unrhyw alwadau nad ydynt yn eich pecyn llinell dir neu os byddwch yn mynd y tu hwnt i’ch cyfyngiadau ffôn symudol. Bydd rhaid i chi dalu am alwadau hefyd os nad oes gennych becyn galwadau gyda’ch darparwr. Fel arfer mae galwadau llinell dir yn costio hyd at 9 ceiniog y funud ac mae galwadau o ffonau symudol yn costio rhwng 8c a 40c y funud. Cofiwch fod tariffau’n amrywio ac y gallent newid, felly i ganfod manylion penodol eich costau galw chi, gofynnwch i’ch darparwr. Mae cynghorwyr yn hapus i gynnig gwasanaeth galw’n ôl i unrhyw un sy’n gofyn amdano.