Ebost

email
Gallwch ddefnyddio ein gwybodaeth gwasanaeth e-bost i gael cymorth a gwybodaeth am ymholiadau cyffredinol. Ein nod yw ymateb o fewn 3 ddiwrnod gwaith. Byddwn yn ceisio rhoi atebion i chi ynglŷn â ‘ch ymholiad ond efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad i chi.

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch fynd i un o’n swyddfeydd hyblyg i gael cefnogaeth ar unwaith. Neu gallwch gysylltu â’r Llinel Gyngor ar 03444 772020 i gael gwybodaeth a chymorth dros y ffôn.

Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch i ni am eich ymholiad er mwyn i ni allu cynnig y cymorth yr ydych ei angen i chi.

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth

Mae amddiffyn data a chyfrinachedd yn fater a gymerwn yn ddifrifol iawn. Byddwn yn storio eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth i unrhyw un arall heb eich caniatâd drwy lenwi’r ffurflen ‘Cael cymorth ar yr ebost’ rydych yn rhoi eich caniatâd i ni storio gwybodaeth amdanoch o dan Deddf Amddifyn Data 1998.

Maes yr Ymholiad

Eich Manylion

Enw:

Eich Cyfeiriad:

Cod Post:

Rhif Ffôn:

Cyfeiriad Ebost:

Dyddiad Geni:

Dull dewisedig o gysylltu:

Cofrestrwch i dderbyn ein E-newyddion 

I Bwrpasau Monitro

Ethnicity:

Anabledd:

Sut allwn ni eich helpu?