Ebost

email
Gallwch ddefnyddio ein gwybodaeth gwasanaeth e-bost i gael cymorth a gwybodaeth am ymholiadau cyffredinol. Ein nod yw ymateb o fewn 3 ddiwrnod gwaith. Byddwn yn ceisio rhoi atebion i chi ynglŷn â ‘ch ymholiad ond efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad i chi.

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch fynd i un o’n swyddfeydd hyblyg i gael cefnogaeth ar unwaith. Neu gallwch gysylltu â’r Llinel Gyngor ar 03444 772020 i gael gwybodaeth a chymorth dros y ffôn.

Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch i ni am eich ymholiad er mwyn i ni allu cynnig y cymorth yr ydych ei angen i chi.

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth

Mae amddiffyn data a chyfrinachedd yn fater a gymerwn yn ddifrifol iawn. Byddwn yn storio eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth i unrhyw un arall heb eich caniatâd drwy lenwi’r ffurflen ‘Cael cymorth ar yr ebost’ rydych yn rhoi eich caniatâd i ni storio gwybodaeth amdanoch o dan Deddf Amddifyn Data 1998.

 I agree to the Citizens Advice Service recording and using my personal information about me to assist with my enquiry.

 I agree to the Citizens Advice Service sharing my personal information with other advice providers for efficient appointments and referrals to help me with my problems.

Your Details

Name:

Address:

Postcode:

Telephone:

Email Address:

Date of Birth:

Preferred method of contact:

We need your explicit consent to use some information, including your ethnicity, religion, health conditions, sexual orientation and trade union membership. If you agree we will use this information, which is known as special category data to give you advice, gather data to improve our service and support our research in a way that you cannot be identified. We'll make sure all your information is kept safe in our secure case management system.

Ethnicity:

Disability:

 I consent to you holding the above information

How can we help you?