Skype

Rydym yn treialu gwasanaeth apwyntiadau Skype newydd i’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu y gallwch gael cyngor heb gamu allan o’r tŷ erbyn hyn. Os oes apwyniad wedi’i drefnu i chi yn un o’n swyddfeydd ac yr hoffech ei newid i apwyntiad Skype yna siaradwch ag un o staff Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint neu ffoniwch 01352 706841 i drefnu hyn.

Os ydych yn newydd i’n gwasanaeth ac rydych angen cyngor, cysylltwch â ni yn un o’r ffyrdd isod.

Cael Skype