Gwe-sgwrs

Gallwch sgwrsio gydag aelod o’r tîm ar-lein drwy glicio ar y nodwedd gwe-sgwrs ar waelod y wefan ar yr ochr dde.

Os nad ydym ar gael i sgwrsio, gallwch adael neges a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi gynted ag sy’n bosibl

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio’r Llinell Gynghori, anfon ebost atom neu lenwi’r ffurflen gysylltu isod.

 

 

heritageblue_laptop_blank

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn ddifrifol iawn ynghylch diogelu data a chyfrinachedd. Byddwn yn storio eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i unrhyw un arall heb eich caniatâd. Drwy lenwi’r ffurflen ‘Cysylltu’ rydych yn rhoi eich caniatâd i ni storio gwybodaeth amdanoch o dan Ddeddf Amddiffyn Data 1998.

Your Details

Name:

Address:

Postcode:

Telephone:

Email Address:

Date of Birth:

Preferred method of contact:

 Sign up to receive our email updates

For Monitoring Purposes

Ethnicity:

Disability:

How can we help you?