Gwe-sgwrs

Gallwch sgwrsio gydag aelod o’r tîm ar-lein drwy glicio ar y nodwedd gwe-sgwrs ar waelod y wefan ar yr ochr dde.

Os nad ydym ar gael i sgwrsio, gallwch adael neges a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi gynted ag sy’n bosibl

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio’r Llinell Gynghori, anfon ebost atom neu lenwi’r ffurflen gysylltu isod.

 

 

heritageblue_laptop_blank

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn ddifrifol iawn ynghylch diogelu data a chyfrinachedd. Byddwn yn storio eich manylion yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i unrhyw un arall heb eich caniatâd. Drwy lenwi’r ffurflen ‘Cysylltu’ rydych yn rhoi eich caniatâd i ni storio gwybodaeth amdanoch o dan Ddeddf Amddiffyn Data 1998.

 I agree to the Citizens Advice Service recording and using my personal information about me to assist with my enquiry.

 I agree to the Citizens Advice Service sharing my personal information with other advice providers for efficient appointments and referrals to help me with my problems.

Your Details

Name:

Address:

Postcode:

Telephone:

Email Address:

Date of Birth:

Preferred method of contact:

We need your explicit consent to use some information, including your ethnicity, religion, health conditions, sexual orientation and trade union membership. If you agree we will use this information, which is known as special category data to give you advice, gather data to improve our service and support our research in a way that you cannot be identified. We'll make sure all your information is kept safe in our secure case management system.

Ethnicity:

Disability:

 I consent to you holding the above information

How can we help you?