Ydych chi’n barod am her?

Dewch o hyd i’ch digwyddiad codi arian perffaith i’n helpu i ymdrin â phroblemau yn Sir y Fflint. Gallai fod yn farathon, yn her seiclo, neidio o awyren neu daith gerdded fawr. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau y gallech eu dewis i gefnogi ein achos. Cysylltwch â’n tîm Codi Arian heddiw er mwyn iddynt eich helpu i ganfod yr her perffaith. Ffoniwch 01352 870655.

Digwyddiadau 2017

W11 W12

Rhedwch, cerddwch, neidiwch, nofiwch, plymiwch neu pedalwch drosom ni!
Mae eich cefnogaeth yn hanfodol i bobl sydd angen y cyngor cywir. Mae'r holl arian a godwch a'r amser a roddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl yn Sir y Fflint.

Cynllunio eich Digwyddiad

 • Gallech drefnu digwyddiad neu muno ag un sydd wedi’i gynllunio’n barod. Mae ein gweithwyr codi arian cyfeillgar wrth law bob amser i drafod syniadau gyda chi.
 • Gofynnwch am gymorth gan eich cyfeillion, eich teulu a’ch cydweithwyr. Gallech ofyn iddynt eich helpu gyda’r gwaith sylfaenol, gofyn iddynt fod yn gyfrifol am dasgau penodol e.e. lleoliad, iechyd a diogelwch, neu luniaeth ysgafn.
 • Gallwn gynnig llawer o wahanol syniadau ynglŷn â marchnata a rhoi cyhoeddusrwydd i’ch digwyddiad, Cysylltwch – dylan.evans@flintshirecab.org.uk neu 01352 870655 neu drwy ein tudalen Facebook a Twitter.

Codi Arian

 • Crëwch dudalen godi arian ar-lein fel bod eich noddwyr yn gallu rhoddi’n hawdd ac yn ddiogel.
 • Mynnwch gopi o’ch Ffurflen Noddi i bobl fydd yn rhoi arian parod i chi.
 • Gofynnwch am roddion cyfatebol yn y gwaith am fod nifer o gyflogwyr yn hapus i roi £1 am bob £1 a godwch chi, gan ddyblu eich cefnogaeth.
 • Ystyriwch effaith eich ymdrechion cod arian. Gallech rannu rhai ystadegau neu straeon a dweud wrth bobl am y gwaith a wnawn.
 • Peidiwch ag anghofio bod Cymorth Rhodd yn cyfri. Mae’n gynllun syml sy’n gadael i ni  hawlio’r dreth cyfradd syflaenol, 25c ar bob £1 a roddir. Felly, os bydd rhywun yn rhoi £100 i’ch ymdrechion codi arian maen golygu y gallwch fod yn rhoi £125 i ni.

Cyfathrebu sy’n cyfri

Rhowch ddiweddariadau rheolaidd i’ch noddwyr am eich datblygiad, cychwynnwch flog, trydar neu rhowch bost ar eich tudalen Facebook. Tynnwch luniau wrth fynd a’u llwytho ar eich tudalen godi arian. Rhowch wybod i bobl. Cofiwch mai’r peth pwysicaf yw diolch i’ch noddwyr am eu caredigrwydd.

I ganfod rhagor: Ebostiwch – dylan.evans@flintshirecab.org.uk neu Ffoniwch – 01352 870655

Pam Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint?

 • Byddwch yn dod yn heini
  Mae gwneud digwyddiad heriol i Gyngor ar Bopeth Sir y Fflint yn ffordd wych o gadw’n heini. Mae ymarfer corff yn gallu bod yn ddiflas ond mae gwybod eich bod yn ei wneud at achos da’n gallu eich annog i’ch gwthio’ch hun ychydig bach pellach.
 • Gallwch wneud gwahaniaeth yn lleol
  Cofiwch bod eich ymdrechion codi arian yn mynd i wneud gwahaniaeth enfawr i bobl leol Sir y Fflint. Mae codi arian i elusen lai’n golygu bod eich cefnogaeth yn cael effaith lawer mwy ar y gwaith a wnawn.
 • Byddwch yn derbyn cefnogaeth wych
  Pa ddigwyddiad bynnag y penderfynwch sy’n gywir i chi, bydd eich tîm yn gweithio gyda chi bob cam o’r ffordd i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gymorth yr ydych ei angen.

Cymryd rhan...