Welsh Goes her - Volunteer with us – our service is only possible with your time, energy and skills.

Pam ddylwn i wirfoddoli?

Citizens Advice Flintshire depends on its volunteers to be able to deliver our service. Nearly three quarters of our workforce is volunteers and we recruit new volunteers throughout the year. We currently have around 80 volunteers working with us from all walks of life with a varied range of experience, including retired people who want to continue to put to good use their skills and experience and people seeking to gain skills and experience as a stepping stone to paid work. Citizens Advice volunteers need to be 16 or over. There is no upper age limit for volunteers. The service reaches across the whole of Flintshire and we have volunteers based in our offices in Mold, Connahs Quay and Holywell.

We have a number of volunteering opportunities ranging from front line roles working with members of the public including advisers and receptionists, to roles that are behind the scenes, but equally important, helping with admin, fundraising and publicity. Some of our volunteer roles require a minimum of one day a week, and during the training period sometimes its two days a week. For more information on these roles please see our *Roles for volunteers’* page.

We run a number of group training sessions for trainee gateway assessors throughout the year and recruit for these on an ongoing basis. Many of these volunteers move onto the training to become an adviser. Applications for other roles are considered on an ongoing basis as required.

You can volunteer and still claim benefits and many volunteers do that. Volunteering can be a valuable step along a pathway to paid work. There is a Citizens Advice leaflet with further information (*available here*) – Or you can contact us on 01244 846705 with any concerns or email training@flintshirecab.org.uk

Welsh

Welsh

Geirda Cymraeg

Cysylltu

 Rwy'n cytuno i'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth gofnodi a defnyddio fy ngwybodaeth bersonol amdanaf i helpu gyda fy ymholiad.

 Rwy'n cytuno i'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth rannu fy ngwybodaeth bersonol gyda darparwyr cyngor a chyllidwyr eraill ar gyfer apwyntiadau ac atgyfeiriadau effeithlon i'm helpu gyda'm problemau.

Eich Manylion

Enw:

Eich Cyfeiriad:

Cod Post:

Rhif Ffôn:

Cyfeiriad Ebost:

Dyddiad Geni:

Dull dewisedig o gysylltu:

Mae angen eich caniatâd penodol arnoch i ddefnyddio rhywfaint o wybodaeth, gan gynnwys eich ethnigrwydd, crefydd, cyflyrau iechyd, cyfeiriadedd rhywiol ac aelodaeth undeb llafur. Os ydych yn cytuno, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon, a elwir yn ddata categori arbennig i roi cyngor i chi, i gasglu data i wella ein gwasanaeth a chefnogi ein hymchwil mewn ffordd na ellir ei hadnabod. Byddwn yn sicrhau bod eich holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel yn ein system rheoli achosion ddiogel.

I Bwrpasau Monitro

Anabledd:

Sut allwn ni eich helpu?