Gall problemau godi yn hollol annisgwyl. Gallent ddigwydd i unrhyw un. Gallent effeithio ar eich teulu, eich gwaith neu eich iechyd.

Dyna pam ein bod yn rhoi cyngor rhad ac am ddim sy’n newid bywydau i’r bobl hynny sydd mewn angen.

 

Rhannwch eich stori chi am rywbeth a newidiodd eich bywyd

Rhaid i chi fod yn ddewr iawn i ofyn am gyngor pan fyddwch ei angen yn fawr, Mae pobl yn teimlo cywilydd ym aml iawn, yn unig ac yn teimlo nad oes ganddynt unman i droi. Gallwn ninnau helpu. Cysylltwch os ydych eisiau ysbrydoli pobl i geisio cyngor pan fyddent eu hangen fwyaf, Ni ddylai unrhyw un wynebu eu problemau heb gymorth.

Gallwch anfon neges atom ar Facebook

Ffoniwch ein tîm Marchnata, Cyfathrebu a Chodi Arian ar 01352 870655

Neu anfonwch neges drydar atom ar Twitter