Click4Assistance UK Live Chat Software

Clare Madders

Clare

Swyddog Cymorth Busnes

Ymunodd Clare â’r tim yng Nghyngor ar Bopeth Sir y Fflint ym mis Hydref 2016 fel Swyddog Cefnogi Busnes, yn darparu cefnogaeth o bob math i’r Prif Swyddog Gweithredol a’r timau cyllid a gweinyddiaeth. Mae Clare yn mwynhau gwneud ystod eang o dasgau yn ei rôl a chynorthwyo gyda gweithgareddau sy’n helpu gwaith pob dydd y sefydliad, yn ogystal â gwneud gwaith a darparu gwybodaeth i helpu’r ymddiriedolwyr a’r rheolwyr.