Click4Assistance UK Live Chat Software

Laura Clays

LAURA 3

Ymddiriedolwr, Arweinydd Llywodraethu
Mae Laura wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ers 2008. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio’n llawn amser i’r ‘Groes Goch Brydeinig’ fel ‘Rheolwr Dysgu a Phobl’ sy’n gofyn cefnogi gwasanaethau ledled Cymru gyda phopeth sy’n gysylltiedig â rheoli gwirfoddol – o benodi i wneud arolygon ymadawyr.

Roedd Laura eisiau dod yn ymddiriedolwr i Gyngor ar Bopeth Sir y Fflint am ei bod eisiau profiad o fod yn rhan o fudiad elusennol llai. Roedd wedi symud i Sir y Fflint yn ddiweddar ac yn credu y byddai bod yn ymddiriedolwr yn rhoi’r cyfle iddi ddefnyddio ei sgiliau a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned lle mae hi wedi dod i fyw.

Dywedodd Laura mai ei hoff beth am fod yn ymddiriedolwr yw cwrdd â’r holl staff a gwirfoddolwyr rhagorol. Mae hi’n methu credu mor frwdfrydig yw ein pobl ynglŷn â helpu pobl eraill.