Neomi Midgley

NOME

Wnaeth Neomi dechrau ei gyrfa gyda’r Cyngor Ar Bopeth yn 2015 fel cynghorwr prentis yn Cyngor Ar Bopeth Wigan. Wnaeth Neomi symud draw i Sir y Fflint yn 2017 ac rwan mae hi’n gweithio fel cynghorwr budd daliadau.

Roedd Neomi yn eisiau gyrfa sydd yn rhoi’r cyfle i hi i helpu pobl ac ar yr un amser rhoi siawns iddi hi i ddysgu wybodaeth hefyd a mae’r gwasanaeth yn gallu cefnogi hi i wneud hwnna. Mae Neomi yn fwynhau gwybod bod hi’n gallu helpu pobl bob dydd wella eu bywydau nhw.